Jak naprawić parę niezdolną do zsynchronizowania błędu plików

Jak naprawić parę niezdolną do zsynchronizowania błędu plików

Steam jest doskonałym rozwiązaniem do dystrybucji gier i utrzymywania serwerów związanych z tymi gierami. Ma ogromną kolekcję, w której użytkownicy mogą kupować gry i wygodnie grać za pośrednictwem klienta Steam. Jednak aplikacja ma swój udział w usterkach, co może być dość frustrujące w spotkaniu.

Jeśli masz problemy z synchronizowaniem plików Steam, jesteśmy tutaj, aby pomóc. W tym artykule nauczysz się szybkich poprawek, które pomogą rozwiązać problem, abyś mógł bezproblemowo wrócić do synchronizacji plików gry. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Naprawienie Steam nie jest w stanie synchronizować plików

Niedayjne zsynchronizowanie plików na Steam może być z kilku powodów. Główną przyczyną błędu jest uszkodzone dane dotyczące danych, konfiguracji lub preferencji użytkownika. W innych przypadkach może się zdarzyć, że próbujesz zsynchronizować szkodliwe pliki gier. A w sporadycznych przypadkach problem może dotyczyć serwerów parowych.

Niezależnie od przyczyny, oto kilka szybkich poprawek, które pomogą Ci uzyskać Steam, aby ponownie zsynchronizować swoje pliki:

Sprawdź status serwera Steam

Czasami serwery parowe mogą doświadczyć przestojów z powodu dużego ruchu, między innymi problemami technicznymi. Prawdopodobnie napotkasz problemy podczas synchronizacji plików, jeśli tak się stanie. Aby sprawdzić, czy taki jest problem, przejdź do strony statusu serwera Steam i czy serwery spadają, poczekaj kilka godzin, aż zespół Steam może rozwiązać problem od końca.

W przeciwnym razie, jeśli serwery parowe działają, możesz spróbować innych poprawek wymienionych poniżej.

Sprawdź integralność swoich gier

Czasami pliki gry można uszkodzić podczas aktualizacji lub przesyłania ich do chmury Steam. W rezultacie Steam nie pozwoli na zsynchronizowanie tych uszkodzonych plików z ich chmurą. Aby sprawdzić, czy twoje pliki są uszkodzone, możesz spróbować zweryfikować ich integralność za pomocą tych kroków:

 1. Uruchom aplikację Steam.
 2. Przejdź do „Biblioteki."
 3. Wybierz kartę „Gry”.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy grę, której pliki nie zsynchronizują.
 5. Z opcji wybierz „Właściwości” i otwórz kartę „Pliki lokalne”.
 6. Naciśnij przycisk „Sprawdź integralność plików gry” i sprawdź, czy problem zostanie rozwiązany po zakończeniu procesu weryfikacji.

Podczas procesu weryfikacji wszystkie uszkodzone pliki gier powinny zostać zastąpione plikami uwierzytelnionymi, a tym samym rozwiązanie problemu.

Tymczasowo wyłącz zaporę ogniową

Zapora ogniowa ma tendencję do blokowania wszelkich programów, które mogą wyrządzić szkodę komputera. Jednak w ten sposób może zakończyć się przerywaniem bezpiecznych programów przed wykonaniem. Oto jak wyłączyć funkcję:

 1. Na pasku wyszukiwania komputera wyszukaj „Firewall Windows Defender” i otwórz aplikację.
 2. Z lewego paska bocznego kliknij opcję „Włącz zaporę systemu Windows WŁ.
 3. Wybierz przyciski radiowe z napisem „Wyłącz zaporę Windows Defender (nie jest zalecana).”Sprawdź, czy twoje pliki są teraz synchronizowane na Steam.

Pozbądź się regrega klienta.Plik Blob

Regulamin klient.Plik Blob zwykle przechowuje ustawienia preferencji, a także inne ustawienia gry. Od czasu do czasu plik może zostać uszkodzony, co utrudnia zsynchronizowanie lokalnych plików gier z chmurą Steam. W takim przypadku najlepszym ujęciem jest całkowite usunięcie pliku. Oto jak to zrobić:

 1. Otwórz menedżera zadań i zakończ wszelkie procesy związane z parą.
 2. Otwórz eksplorator plików i przejdź do „Dysk lokalnego (C :)."
 3. Następnie „Pliki systemowe (x86)."
 4. Wreszcie otwórz folder „Steam”.
 5. Wybierz i usuń „Regulamin klient.Plik Blob ”i uruchom ponownie aplikację Steam i zaloguj się z powrotem na swoje konto, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

Należy pamiętać, że lokalny dysk (C :) jest domyślną przestrzenią dysku, w którym znajduje się katalog instalacji pary. Jeśli masz katalog instalacji pary na innym dysku, przejdź do tego konkretnego dysku, aby znaleźć folder parowy, abyś mógł dokonać niezbędnych zmian.

Odśwież pliki Steam

Odświeżenie plików Steam pozwala na usunięcie wszystkich uszkodzonych plików. Pliki te są następnie zastępowane przez wersje, które nie są uszkodzone, rozwiązując w ten sposób wszelkie problemy, które możesz wystąpić z synchronizacją swoich plików.

Aby odświeżyć pliki Steam, wykonaj następujące kroki:

 1. Uruchom „Menedżera zadań” i zakończ wszystkie procesy związane z Steam.
 2. Przejdź do „Dysk lokalny (C :)”, a następnie „Pliki programowe (x86)” i na koniec otwórz katalog Steam.
 3. Wybierz wszystkie pliki i foldery z wyjątkiem „SteamApps” lub „Steam.exe.stary ”i kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane pliki.
 4. Wybierz „Usuń” i uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy problem zostanie teraz rozwiązany.

Usuń folder użytkownika

Folder userData zawiera informacje o koncie, między innymi szczegółami użytkownika. Czasami ten plik może zostać uszkodzony, a napotkasz błąd, próbując zsynchronizować swoje pliki z chmurą Steam. Oto jak to zrobić:

 1. Otwórz menedżera zadań.
 2. Zatrzymaj wszystkie procesy związane z parą. Aby zatrzymać proces w menedżerze zadań, po prostu kliknij proces i wybierz „Steam."
 3. Kliknij przycisk „Zakończ zadanie” u dołu okna.
 4. Otwórz eksplorator plików.
 5. Przejdź do „Dysk lokalny (C :)”, a następnie „Pliki programowe (x86)” i wybierz katalog „Steam”.
 6. Z wymienionych plików kliknij prawym przyciskiem myszy „userData” i usuń.
 7. Naciśnij „Usuń” i uruchom ponownie aplikację Steam, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

Napraw folder biblioteki Steam

Jeśli powyższe poprawki nie zadziałały, problem może leżeć w folderze biblioteki Steam. Oto jak to naprawić:

 1. Otwórz aplikację Steam.
 2. Przejdź do „Zobacz."
 3. Następnie kliknij „Pobieranie."
 4. Kliknij ikonę Ustawienia w prawym górnym rogu ekranu.
 5. Kliknij „Foldery biblioteki Steam."
 6. Kliknij trzy kropki na pasku postępu pamięci.
 7. Pozwól Steamowi zakończyć naprawę i kliknij „Zamknij."

Naprawienie tego błędu dla CSGO

Jeśli Steam nie zsynchronizujesz plików gier CSGO, problem może dotyczyć integralności plików. Oto jak naprawić swoje pliki:

 1. Uruchom aplikację Steam.
 2. Przejdź do „Biblioteka” i wybierz kartę „Gry”.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy „CSGO."
 4. Następnie wybierz opcję „Właściwości”.
 5. Przejdź do zakładki „Pliki lokalne”.
 6. Kliknij przycisk „Sprawdź integralność plików gry”.Możesz teraz sprawdzić, czy problem zostanie rozwiązany po zakończeniu procesu weryfikacji.

Jeśli integralność plików zostanie weryfikowana i nadal masz ten sam problem, wypróbuj dowolne z poniższych poprawek:

 • Usuń folder użytkownika.
 • Odśwież pliki Steam.
 • Pozbądź się regrega klienta.Plik Blob.
 • Napraw folder biblioteki Steam.
 • Sprawdź, czy serwery Steam są online.
 • Wyłącz zaporę lub antywirus.

Naprawienie tego błędu dla Elden Ring

Jeśli nie jesteś w stanie zsynchronizować plików gier Elden Ring na Steam, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz aplikację Steam.
 2. Przejdź do „Biblioteka” i kliknij kartę „Gry i oprogramowanie”.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy „Elden Ring."
 4. Wybierz opcję „Właściwości”.
 5. Przejdź do zakładki „Pliki lokalne”.
 6. Kliknij przycisk „Sprawdź integralność plików gry” i sprawdź, czy problem zostanie rozwiązany po zakończeniu procesu weryfikacji.

Naprawienie tego błędu dla DOTA 2

Aby ponownie zsynchronizować pliki gier Dota 2, sprawdź integralność gry, wykonując następujące kroki:

 1. Uruchom aplikację Steam.
 2. Przejdź do „Biblioteka” i wybierz kartę „Gry”.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy „Dota 2." opcja.
 4. Następnie wybierz opcję „Właściwości”.
 5. Przejdź do zakładki „Pliki lokalne”.
 6. Kliknij przycisk „Sprawdź integralność plików gry”. Sprawdź, czy problem zostanie rozwiązany po zakończeniu procesu weryfikacji.

Uwaga: wypróbuj inne poprawki wymienione w artykule, ponieważ działają one dla wszystkich gier.

Uzyskaj ponownie synchronizację plików Steam

Brak synchronizacji plików Steam może czasem obciążać, ale na szczęście możesz to naprawić. Zarwane pliki zwykle powodują ten problem, a pozbycie się uszkodzonych plików zwykle rozwiązuje problemy. Niezależnie od tego, mamy nadzieję, że jedno z powyższych poprawek pomogło i że Steam ponownie synchronizuje twoje pliki.

Czy doświadczył, że Steam nie jest w stanie zsynchronizować plików gry? Jak rozwiązałeś problem? Udostępnij nam poprawkę, którą wypróbowałeś w sekcji komentarzy poniżej.